W oknie dachowym Skylight Premium może być zastosowany montowany w ościeżnicy okna mechaniczny wywietrznik/nawiewnik w kolorach RAL odpowiadającym kolorom profili PVC. Wywietrznik umożliwia wymianę powietrza w pomieszczeniu nie bezpośrednio z powietrzem atmosferycznym a tak jak w innych oknach dachowych z przestrzenią pod oblachowaniem okna.

Bezpośrednią wymianę powietrza z atmosferą umożliwia w naszym oknie rozszczelnienie skrzydła klamką. Jest to bardzo dobry sposób bezpośredniej wymiany powietrza z otoczeniem. W tej pozycji na powierzchni 32 cm2 rozszczelnienia (dla okna 7/11)  skutecznie możemy wywietrzyć pomieszczenie. Wywietrzniki mechaniczne mają powierzchnię otwarcia ok. 20 cm2. Dlatego mimo zastosowania w naszych oknach wywietrzników mechanicznych – dostępnych za dopłatą – zalecamy stosowanie rozszczelnienia skrzydła klamką.