Okna dachowe SKYLIGHT PREMIUM oraz SKYLIGHT mogą być wyposażone w siłowniki w kolorach biały, szary, czarny. Użycie siłownika elektrycznego zapewnia
komfort otwierania okna zamontowanego wysoko przy użyciu pilota.  Podłączenie siłownika odbywa się w oparciu o instrukcję montażu producenta siłowników.


- Siłownik jest zamocowany w oknie dostarczonym do klienta.
- Deklarację Zgodności CE dostarcza producent siłowników.
- Siłownik nie zawiera przewodu zasilającego żądanej przez klienta długości.
- Dobroplast nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki nieprawidłowego podłączenia siłowników.

 

silownik

 

Okno dachowe z silownikiem