Okna dachowe Skylight Premium powinny być zamontowane na odpowiedniej wysokości od podłogi, zgodnie z przepisami oraz tak by najlepiej spełniały swoje zadanie – doświetlania pomieszczenia i funkcjonalności użytkowania. Najlepszy efekt doświetlenia daje okno zamontowane jak najwyżej. Kompromisem między dobrym doświetleniem, przepisami i funkcjonalnością jest montaż okna tak by dolna krawędź ościeżnicy była na wysokości od 110 cm do 125 cm od podłogi. W takim położeniu okna, z klamką w dolnym elemencie skrzydła mamy zapewnioną wygodną obsługę i korzystanie z walorów okna dachowego.

Należy pamiętać, że rozmieszczenie w dachu kilku mniejszych okien (np. 7/11) na całej połaci dachowej daje zdecydowanie lepsze efekty doświetlenia niż jedno okno duże.